محیا رساله

نویسنده و ایده پرداز

آرش جوان

گوینده و سرپرست دپارتمان صدا

مهرداد ابراهیمی

عکاس و سرپرست دپارتمان تبلیغات صنعتی

ایمان حیدری

کارگردان موزیک ویدئو

مینا بابا پور

گرافیک دیزاینر ،انیماتور کاراکتر سه بعدی

رضا رفیع

موشن گرافیک دیزاینر دو بعدی

رضا انصاری

موشن گرافیست 3D و جلوه های ویژه