آرش جوان

آرش جوان

گوینده و سرپرست دپارتمان صدا

وجود صدا و موسیقی خوب یکی از مهم ترین ایتم های هر ویدئوست. دپارتمان صدا و موسیقی استودیو بومرنگ با سرپرستی ارش جوان بهترین کیفیت صدا و موسیقی را برای شما به ارمغان می آورد.