ایمان حیدری

ایمان حیدری

کارگردان موزیک ویدئو

سرپرست دپارتمان موزیک ویدئو

یکی دیگر از فعالیتهای کاری استودیو بومرنگ ساخت و تولید  موزیک ویدئو ها برای افراد حقیقی و حقوقی می باشد. این بخش  با سرپرستی ایمان حیدری و تیم بسیار حرفه ای در شاخه موزیک ویدئو ایجاد شد تا از این به بعد شاهد کارهای بسیار عالی و درجه یک در این حوزه باشیم.