مینا بابا پور

مینا بابا پور

گرافیک دیزاینر ،انیماتور کاراکتر سه بعدی

سرپرست دپارتمان انیمیشن دو بعدی و سه بعدی و گرافیک

با گسترش روز افزون علاقمندی به تماشای انیمیشن تولید انیمیشن دو بعدی و سه بعدی نیز با افزایش روز افزونی مواجه شده است و در این راه استودیو بومرنگ دپارتمان انیمیشن دو بعدی و سه بعدی را به سرپرستی مینا باباپور راه اندازی کرده است. امید است باکمک هم بتوانیم تولیدات بسیار فاخر و با کیفیت بین المللی تولید کنیم.