محیا رساله

محیا رساله

نویسنده و ایده پرداز

سرپرست  دپارتمان نویسندگی و ایده پردازی

مسئول روابط عمومی

مهم ترین بخش هر ویدئو متن خوب و ایده پردازی خلاقانه می باشد . ما در استودیو بومرنگ تیم خلاق و خوش فکری را دور هم جمع نمودیم تا به سرپرستی محیا رساله برای شما بهترین متون و سناریو ها را گردآوری کند.