مهرداد ابراهیمی

مهرداد ابراهیمی

عکاس و سرپرست دپارتمان تبلیغات صنعتی

تبلیغات صنعتی یکی از نیازهای هر صنعت و صاحبان کسب و کارهای تولیدیست. استودیو بومرنگ با داشتن تیمی توانمند و با تجربه در این زمینه یاری گر شما در زمینه انجام کارهای تبلیغاتی کارخانجات تولدی و صنعتی می باشد.