اعضای اصلی استودیو بومرنگ

رضا رفیعی

کارگردان و مدیر

محیا رساله

کپی رایتر- دیجیتال مارکتینگ

آرش جوان

سرپرست گویندگان

رضا انصاری

ايده پرداز و كانسپت ارتيست