آموزش رایگان موشن گرافیک جلسه پایانی: کار با دوربین در افترافکت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش رایگان موشن گرافیک با موضوع کار با دوربین در افترافکت توسط رضا رفیع موشن دیزاینر و مدیر استودیو موشن…
0
رایگان!

آموزش رایگان موشن گرافیک جلسه هفتم: کار باشیپ ها و متن ها در افتر افکت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش رایگان موشن گرافیک با موضوع کار باشیپ ها و متن ها در افتر افکت توسط رضا رفیع موشن دیزاینر و…
0
رایگان!

آموزش رایگان موشن گرافیک جلسه ششم: کار با ماسک ها و شیپ ها در افتر افکت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش رایگان موشن گرافیک با موضوع کار با ماسک ها و شیپ ها در افتر افکت توسط رضا رفیع موشن دیزاینر…
0
رایگان!

آموزش رایگان موشن گرافیک جلسه پنجم: مسیر حرفه ای شدن در موشن گرافیک(پرسش و پاسخ)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش رایگان موشن گرافیک با موضوع مسیر حرفه ای شدن در موشن گرافیک(پرسش و پاسخ) توسط رضا رفیع موشن دیزاینر…
0
رایگان!

آموزش رایگان موشن گرافیک جلسه پنجم: مسیر حرفه ای شدن در موشن گرافیک(پرسش و پاسخ)2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش رایگان موشن گرافیک با موضوع مسیر حرفه ای شدن در موشن گرافیک(پرسش و پاسخ)2 توسط رضا رفیع موشن دیزاینر…
0
رایگان!

آموزش رایگان موشن گرافیک جلسه چهارم : انیمیت اتومبیل در افترافکت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش رایگان موشن گرافیک با موضوع انیمیت اتومبیل در افترافکت توسط رضا رفیع موشن دیزاینر و مدیر استودیو موشن گرافیک…
0
رایگان!

آموزش رایگان موشن گرافیک جلسه سوم : مفاهیم انیمیت در افتر افکت 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش رایگان موشن گرافیک با موضوع مفاهیم انیمیت در افتر افکت بخش دوم توسط رضا رفیع موشن دیزاینر و مدیر…
1
رایگان!

آموزش رایگان موشن گرافیک جلسه دوم : مفاهیم انیمیت در افتر افکت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش رایگان موشن گرافیک با موضوع مفاهیم انیمیت در افتر افکت توسط رضا رفیع موشن دیزاینر و مدیر استودیو موشن…
5
رایگان!