انیمیشن فرهنگ ترافیک به سفارش شهرداری اصفهان-آذر 95 تولید شده در استودیو موشن گرافیک و انیمیشن بومرنگ -قسمت اول