تیتراژ برنامه تالک شو تی ان تی به سفارش فیلیمو  با اجرای حامد آهنگی

  • کارگردان : رضا رفیع استوری
  • بورد: نجمه طاهایی
  • طراحی کاراکتر: مژگان الیاسی
  • تصویر ساز: نگار کیان
  • انیمیت: نوروزی
  • موزیک: محمد رضا اصغری