موشن گرافیک اشتراک امداد سیاربه سفارش شرکت امداد خودرو ایران

سناریو و کارگردانی: رضارفیع

استوری بورد: نجمه طاهایی
کانسپت آرتیست : مژگان الیاسی
مدلینگ: امیر محمد یاری
کارگردان فنی( تکنیکال دایرکتور): بهزاد رجبی پور
انیمیت,لایت,رندر,کامپوزیت: رضا رفیع

گوینده: آرش جوان

موزیک و ساند دیزاین: امیر رستمی

مشاور هنری: رضا انصاری