موشن گرافیک پژوهشکده بیمه مرکزی ایران- تولید شده در استودیو بومرنگ

کارگردان و انیماتور: رضا رفیع

تصویر ساز مژگان الیاسی

ساند افکت و موزیک: امیر رستمی

گوینده: آرش جوان